252 पंढरपूर विधानसभा मतदार संघ- बुथनिहाय मतदानांची आकडेवारी

Pandharpur Live-  total vote- 237622 

_________________________________________________
पंढरपूर लाईव्ह वर जाहिराती देण्यासाठी संपर्क साधावा. 
मुख्य संपादक:- भगवान वानखेडे 
मोबाईल क्र.  8308838111  
_________________________________________________
(ADV.) सांधेदुखीला करा राम राम...फक्त एका महिन्यात
नवजीवन वेदनाहर ऑइल व पावडर
मान दुखी | पाठ दुखी | कंबर दुखी | टाचदुखी | गुढगे दुखी | हातापायाला मुंग्या येणे
💯% फरक नाहीतर पैसे परत
😍आपल्या वडीलधाऱ्यांना द्या आधार पूर्व भेट
आठवड्याचा कोर्स फक्त 445 रुपयांत
घरपोहोच सेवेसाठी व अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा
9145449999 / 9145889999
व्हाट्स अप नंबर: 8888959582
-सोलापूर प्रतिनिधी-
Mallikarjun swami
8644809999 9588488845
-पंढरपूर प्रतिनिधी-
अनिल सेजाळ
8208986840 / 9890896178
-उत्पादक-
नवजीवन ॲग्रो प्रोडक्टस् यशोदानगर, पाईपलाईन रोड, अहमदनगर

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________


अ.क्र. मतदान केंद्र क्रमांक मतदान केंद्राचे गावाचे नाव मतदान केंद्राचे नाव केंद्रास जोडलेल्या एकूण मतदारांची संख्या एकूण झालेले मतदान टक्केवारी
पुरुष स्त्री     इतर एकुण पुरुष स्त्री इतर एकुण
1 1 कौठाळी ‍जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिम बाजुची खोली क्र. 1, कौठाळी
                                   554    479 0   1033  466    404    0     870
2 2 कौठाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन पश्चिमाभिमुख इमारत,‍ दक्षिण बाजूची खोली क्र.1, कौठाळी 400 333 0 733 364 290 0 654
3 3 कौठाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन पश्चिमाभिमुख इमारत,‍ उत्तर बाजूची खोली क्र.2, कौठाळी 538 519 0 1057 483 430 0 913
4 4 शिरढोण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जुनी कौलारु इमारत, दक्षिण बाजूची खोली क्र.1, शिरढोण 633 604 0 1237 528 502 0 1030
5 5 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र. 1, इसबावी 526 519 0 1045 360 311 0 671
6 6 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र. 2 , इसबावी 487 485 0 972 322 280 0 602
7 7 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्वेकडून खोली क्र.3, इसबावी 580 542 0 1122 432 374 0 806
8 8 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्वेकडून खोली क्र.4, इसबावी 412 383 0 795 281 237 0 518
9 9 इसबावी मोहसीन विद्यालय, पुर्वाभिमुखी उत्तरेकडील खोली, इसबावी 622 624 0 1246 419 428 0 847
10 10 इसबावी मोहसीन विद्यालय, पुर्वाभिमुखी दक्षिणेकडील खोली, इसबावी 437 414 0 851 304 291 0 595
11 11 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिमेकडील खोली क्र. 1, इसबावी 582 526 0 1108 374 332 0 706
12 12 वाखरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गांवातील पूर्व बाजूची खोली क्र..2 वाखरी 653 557 0 1210 508 444 0 952
13 13 वाखरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, वाखरीगावातील पश्चिम बाजूची खोली क्र.2, वाखरी 612 590 0 1202 450 430 0 880
14 14 वाखरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, वाखरी 619 569 0 1188 491 441 0 932
15 15 वाखरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील शाळेजवळची अंगणवाडी इमारत, वाखरी 633 571 0 1204 488 409 0 897
16 16 गादेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील उत्तर बाजूची खोली नं.1, गादेगाव 584 594 0 1178 477 450 0 927
17 17 गादेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्व कोपऱ्यातील दक्षिणेकडील खोली क्र. 2, गादेगाव 652 604 0 1256 540 483 0 1023
18 18 गादेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्व कोपऱ्यातील दक्षिणेकडील खोली क्र.4, गादेगाव 624 564 0 1188 468 419 0 887
19 19 गादेगांव रयत शिक्षण प्रसारक मंडळ, न्यू इंग्लिश स्कूल, पुर्वेकडील खोली नं.1, गादेगाव 551 517 0 1068 475 459 0 934
20 20 गादेगांव रयत शिक्षण प्रसारक मंडळ, न्यू इंग्लिश स्कूल, पुर्वेकडील खोली नं.3, गादेगाव 562 524 0 1086 477 415 0 892
21 21 कोर्टी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावातील पुर्व बाजूची खोली क्र.1, कोर्टी 592 570 0 1162 484 451 0 935
22 22 कोर्टी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावातील पश्चिमेकडून खोली नं.2, कोर्टी 550 493 0 1043 428 384 0 812
23 23 कोर्टी अंगणवाडी शाळा, तलाठी कार्यालयाजवळ, कोर्टी 566 484 0 1050 460 381 0 841
24 24 कोर्टी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावातील पश्चिमेकडून खोली क्र.1, कोर्टी 607 530 0 1137 529 450 0 979
25 25 बोहाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत पुर्वेकडील खोली क्र.1, बोहाळी 503 415 0 918 448 355 0 803
26 26 बोहाळी जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिमेकडील खोली क्र.१, बोहाळी 465 413 0 878 407 352 0 759
27 27 बोहाळी जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत पश्चिम-उत्तर कोपऱ्यातील षटकोणी खोली, बोहाळी 520 426 0 946 435 352 0 787
28 28 उंबरगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक. शाळा दक्षिणाभिमुखी खोली क्र 1 उंबरगांव 519 485 0 1004 446 413 0 859
29 29 उंबरगांव गावातील अंगणवाडी इमारत, उंबरगाव 298 261 0 559 265 231 0 496
30 30 टाकळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र.1 टाकळी 617 576 0 1193 505 445 0 950
31 31 टाकळी अण्णाभाऊ साठे प्रशाला,‍ दक्षिणेकडील खोली क्र.2, टाकळी 658 620 0 1278 439 416 0 855
32 32 टाकळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र.3, टाकळी 687 618 0 1305 567 480 0 1047
33 33 टाकळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र.4 , टाकळी 612 602 0 1214 411 361 0 772
34 34 टाकळी अण्णाभाऊ साठे प्रशाला, उत्तरेकडील खोली क्र.3, टाकळी 610 544 0 1154 406 336 0 742
35 35 टाकळी अण्णाभाऊ साठे प्रशाला, उत्तरेकडील खोली क्र.4, टाकळी 348 317 0 665 206 192 0 398
36 36 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, कोर्टासमोर खोली क्र.10, पंढरपूर 502 510 0 1012 338 331 0 669
37 37 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, कोर्टासमोर खोली क्र.13, पंढरपूर 606 588 0 1194 406 419 0 825
38 38 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय कोर्टासमोर, पुर्व बाजूची खोली क्र.12, पंढरपूर 502 478 0 980 332 315 0 647
39 39 पंढरपूर नवरंगे बालकाश्रम पश्चिम बाजूची खोली क्र. 1, पंढरपूर 558 531 0 1089 385 359 0 744
40 40 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय कोर्टासमोर खोली नं. 3, पंढरपूर 501 473 0 974 334 296 0 630
41 41 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय कोर्टासमोर, पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 451 452 0 903 320 267 0 587
42 42 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय कोर्टासमोर, पश्चिम बाजूची खोली क्र.2, पंढरपूर 341 305 0 646 217 206 0 423
43 43 पंढरपूर जुने दिवाणी न्यायालय, पुर्वेकडील हॉल, पंढरपूर 376 343 0 719 258 220 0 478
44 44 पंढरपूर रामबाग जुनी पेठ दक्षिण बाजूची इमारत उत्तरेकडून खोली क्र.3, पंढरपूर 359 356 0 715 255 237 0 492
45 45 पंढरपूर रामबाग जुनी पेठ दक्षिण बाजूची इमारत उत्तरेकडून खोली क्र.2, पंढरपूर 459 499 1 959 343 348 1 692
46 46 पंढरपूर रामबाग, जुनी पेठ दक्षिण बाजूची इमारत, उत्तरेकडून खोली क्र.4, पंढरपूर 639 612 0 1251 427 400 0 827
47 47 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, जुनी नगरपालिकेजवळ, उत्तर बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 588 590 0 1178 388 322 0 710
48 48 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, जुनी नगरपालिकेजवळ, उत्तर बाजूची खोली क्र.2, पंढरपूर 464 432 0 896 286 251 0 537
49 49 पंढरपूर आपटे उपलप प्रशाला,दक्षिण बाजूची इमारत पश्चिमेकडून खोली क्र. 3, पंढरपूर 436 433 0 869 311 276 0 587
50 50 पंढरपूर हनुमान मैदान, पा.उर्दू शाळा प्रवेशद्वाराजवळील उत्तर बाजूची खेाली क्र.3, पंढरपूर 611 591 0 1202 424 384 0 808
51 51 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, जूनी नगरपालिकेजवळ, उत्तर बाजूची खोली क्र.3, पंढरपूर 592 595 0 1187 418 396 0 814
52 52 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, जूनी नगरपालिकेजवळ, उत्तर बाजूची खोली क्र.4, पंढरपूर 628 593 0 1221 419 393 0 812
53 53 पंढरपूर आपटे उपलप हायस्कूल, दक्षिण बाजूची इमारत पश्चिमेकडून खोली क्र.1, पंढरपूर 610 616 0 1226 439 381 0 820
54 54 पंढरपूर हनूमान मैदान, नगरपालिकेजवळील उर्दुशाळा प्रवेशद्वाराजवळील उत्तर बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 642 647 0 1289 421 386 0 807
55 55 पंढरपूर हनूमान मैदान, नगरपालिकेजवळील उर्दुशाळा प्रवेशद्वाराजवळील पश्चिम बाजूची खोली क्र.3, पंढरपूर 615 641 0 1256 415 380 0 795
56 56 पंढरपूर नगरपालिका उर्दु शाळा, हनुमान मैदान दक्षिण बाजूची पुर्वेकडील खोली क्र.2, पंढरपूर 642 658 0 1300 455 410 0 865
57 57 पंढरपूर टिळक स्मारक मंदीर, दक्षिणेकडील खोली क्र.1, पंढरपूर 631 599 0 1230 451 414 0 865
58 58 पंढरपूर आपटे उपलप हायस्कूल, उत्तर बाजूची इमारत पश्चिमेकडून खोली क्र.2, पंढरपूर 637 598 0 1235 431 377 0 808
59 59 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला, नाथ चौक पश्चिमेकडील बाजूची दक्षिणेकडून खोली क्र.2, पंढरपूर 557 568 0 1125 407 343 0 750
60 60 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला, नाथ चौक पश्चिमेकडील बाजूची दक्षिणेकडून खोली क्र.3, पंढरपूर 373 365 0 738 257 228 0 485
61 61 पंढरपूर नगरपालिका पाणीपुरवठा कार्यालय, जिजामाता उद्यान, पंढरपूर 337 329 0 666 218 204 0 422
62 62 पंढरपूर टिळक स्मारक मंदीर, दक्षिणाभिमुखी खोली, पंढरपूर 632 599 0 1231 452 370 0 822
63 63 पंढरपूर जिजामाता उद्यान, हुतात्मा स्मारक, पंढरपूर 574 584 0 1158 448 342 0 790
64 64 पंढरपूर नगरपालिका उर्दू प्राथमिक शाळा क्र.16, चंद्रभागा घाट, पुर्वाभिमुख षटकोणी खोली, पंढरपूर 654 633 0 1287 490 421 0 911
65 65 पंढरपूर कर्मवीर औदुंबर पाटील विद्यालय, खोली क्र.2, पंढरपूर 466 443 0 909 331 303 0 634
66 66 पंढरपुर कर्मवीर औदुंबर पाटील विद्यालय, खोली क्र.1, पंढरपूर 497 479 0 976 365 312 0 677
67 67 पंढरपूर गौतम विदयालय, संतपेठ पश्चिम बाजूची खोली क्र. 4, पंढरपूर 480 496 0 976 322 288 0 610
68 68 पंढरपूर नगरपालिका उर्दू प्राथमिक शाळा क्र.16, चंद्रभागा घाट, उत्तराभिमुख खोली क्र.1, पंढरपूर 676 634 0 1310 514 450 0 964
69 69 पंढरपूर गौतम विद्यालय, संतपेठ पश्चिम बाजूची उत्तरेकडून खोली क्र.3, पंढरपूर 664 654 0 1318 456 434 0 890
70 70 पंढरपूर गौतम विद्यालय, संतपेठ पश्चिम बाजूची उत्तरेकडून खोली क्र.5, पंढरपूर 670 591 0 1261 459 406 0 865
71 71 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.9, संतपेठ सांगोला रस्ता, पुर्व बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 537 578 0 1115 371 413 0 784
72 72 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, दक्षिणेकडील खोली क्र.2, पंढरपूर 560 529 0 1089 379 352 0 731
73 73 पंढरपुर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, दक्षिणेकडील खोली क्र.3, पंढरपूर 463 442 0 905 342 313 0 655
74 74 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, दक्षिणेकडील खोली क्र.1, पंढरपूर 603 577 0 1180 412 388 0 800
75 75 पंढरपुर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, खोली क्र.2, पंढरपूर 456 481 0 937 335 313 0 648
76 76 पंढरपुर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, पश्चिम बाजूची खेाली, पंढरपूर 386 372 0 758 276 257 0 533
77 77 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.9, संतपेठ सांगोला रस्ता, खोली क्र.4, पंढरपूर 437 428 0 865 325 301 0 626
78 78 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.9, संतपेठ सांगोला रस्ता, खोली क्र.3, पंढरपूर 607 664 0 1271 409 441 0 850
79 79 पंढरपूर फरताळे दिंडीक्र.9, पुर्वेकडील खोली क्र.3, पंढरपूर 697 640 0 1337 474 431 0 905
80 80 पंढरपूर नगरपालिका शाळा क्र.9, संतपेठ सांगोला रोड खोली क्र.5, पंढरपूर 516 482 0 998 315 298 0 613
81 81 पंढरपूर फरताळे दिंडी क्र.9, पूर्वेकडील खोली क्र. 1, पंढरपूर 623 640 0 1263 397 438 0 835
82 82 पंढरपूर विवेक वर्धिनी विद्यालय, गजानन महाराज मठाजवळ, खोली क्र. 1 पंढरपूर 540 591 0 1131 396 390 0 786
83 83 पंढरपूर विवेक वर्धिनी विद्यालय, गजानन महाराज मठाजवळ, खोली क्र. 2 पंढरपूर 564 545 0 1109 436 377 0 813
84 84 पंढरपूर संत गयामाता बालमंदिर, मनमाडकर मठ, पश्चिमेकडून खोली क्र.3, पंढरपूर 398 409 0 807 308 287 0 595
85 85 पंढरपूर संत गयामाता बालमंदिर, मनमाडकर मठ, पश्चिमेकडून खोली क्र.1, पंढरपूर 437 370 0 807 296 239 0 535
86 86 पंढरपूर माताजी निर्मलादेवी प्राथमिक शाळा (रुक्मिणी विद्यालय गणेश नगर) उत्तरेकडील खोली, पंढरपूर 499 509 0 1008 337 316 0 653
87 87 पंढरपूर माताजी निर्मलादेवी प्राथमिक शाळा (रुक्मिणी विद्यालय गणेश नगर) दक्षिणेकडील खोली, पंढरपूर 602 561 0 1163 369 340 0 709
88 88 पंढरपूर अरविंद धाम, राजाराम इंग्लिश स्कूल व ज्यु.कॉलेज पश्चिम बाजूची खोली क्र. 2, पंढरपूर 437 423 0 860 273 256 0 529
89 89 पंढरपुर अरविंद धाम, राजाराम इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, दक्षिणेकडून पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 636 565 0 1201 400 336 0 736
90 90 पंढरपूर अरविंद धाम, राजाराम इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, दक्षिणेकडून पश्चिम बाजूची खोली क्र.3, पंढरपूर 634 559 0 1193 392 362 0 754
91 91 पंढरपूर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, दक्षिण बाजूची इमारत, उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली क्र.2, पंढरपूर 534 499 0 1033 345 334 0 679
92 92 पंढरपूर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, दक्षिण बाजूची इमारत, उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली क्र.5, पंढरपूर 695 645 0 1340 437 408 0 845
93 93 पंढरपूर सांस्कृतीक भवन, उत्तराभिमुख, चंद्रभागा नगर, चेमरी नं 5 पंढरपूर 659 603 0 1262 428 374 0 802
94 94 पंढरपूर सहा.अभियंता उजनी कालवा, उजनी विभाग क्र.26 यांचे कार्यालय, पुर्व बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 639 579 0 1218 390 310 0 700
95 95 पंढरपूर सहा.अभियंता उजनी कालवा, उजनी विभाग क्र.26 यांचे कार्यालय, पुर्व बाजूची खोली क्र.2, पंढरपूर 592 647 0 1239 387 389 0 776
96 96 पंढरपूर इंग्लिश माध्यम शाळा,‍ मनिषा नगर, पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 575 575 0 1150 351 321 0 672
97 97 पंढरपूर द.ह.कवठेकर प्रशाला, पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 395 357 0 752 259 201 0 460
98 98 पंढरपूर द.ह.कवठेकर प्रशाला, पश्चिम बाजूची खोली क्र.3, पंढरपूर 392 376 0 768 249 194 0 443
99 99 पंढरपूर बालमंदीर महिला मंडळ प्राथमिक शाळा, मुख्य इमारत खोली क्र.1, महावीर नगर, पंढरपूर 585 569 0 1154 360 351 0 711
100 100 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला नाथ चौक, पुर्वेकडील इमारत, उत्तरेकडील खोली क्र.3, पंढरपूर 645 579 0 1224 416 383 0 799
101 101 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, पश्चिमेकडील इमारत उत्तरेकडील खोली क्र.1, पंढरपूर 395 385 0 780 263 281 0 544
102 102 पंढरपूर जुने दिवाणी न्यायालय, पश्चिमेकडील हॉल, पंढरपूर 592 580 0 1172 385 365 0 750
103 103 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला नाथ चौक, पुर्वेकडील इमारत, उत्तरेकडून खोली क्र.5, पंढरपूर 663 586 0 1249 447 354 0 801
104 104 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला नाथ चौक, पश्चिमेकडील इमारत, दक्षिणेकडून खोली क्र.5, पंढरपूर 559 547 0 1106 395 396 0 791
105 105 पंढरपूर बालमंदीर महिला मंडळ प्राथमिक शाळा, मुख्य इमारत खोली क्र.3, महावीर नगर, पंढरपूर 399 383 0 782 272 260 0 532
106 106 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला नाथ चौक, पश्चिमेकडील इमारत, दक्षिणेकडून खोली नं.2, पंढरपूर 554 562 0 1116 338 358 0 696
107 107 मुंढेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जुनी इमारत पश्चिम बाजूची खोली क्र. 1 , मुंढेवाडी 653 612 0 1265 597 511 0 1108
108 108 मुंढेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जुनी इमारत दक्षिण बाजूची स्लॅबची खोली क्र. 1, मुंढेवाडी 555 536 0 1091 486 451 0 937
109 109 गोपाळपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिम बाजूची खोली नं.1, गोपाळपूर 589 558 0 1147 460 433 0 893
110 110 गोपाळपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दक्षिण बाजूची स्लॅबची खोली नं.1, गोपाळपूर 617 577 1 1195 462 446 0 908
111 111 गोपाळपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्व बाजूची खोली नं.1, गोपाळपूर 635 580 0 1215 490 442 0 932
112 112 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, षटकोनी इमारत, खोली क्र. 1, कासेगांव 399 366 0 765 352 266 0 618
113 113 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मायनर वस्ती खोली क्रं. १, कासेगांव 535 468 0 1003 479 393 0 872
114 114 कासेगांव ग्राम सचिवालय हॉल, कासेगांव 431 396 0 827 334 312 0 646
115 115 कासेगांव दौलतराव इंग्लिश स्कूल, विठ्ठल मंदीरासमोर, कासेगाव 590 538 0 1128 475 387 0 862
116 116 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सिध्देश्वर नगर, कासेगांव 555 455 0 1010 473 376 0 849
117 117 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिम बाजूची खोली क्रं. १, कासेगांव 493 450 0 943 374 366 0 740
118 118 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्वेकडील खोली क्र. 2, कासेगाव 410 365 0 775 306 276 0 582
119 119 कासेगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्वेकडून उत्तराभिमुख खोली क्र.1, कुरेनगर, कासेगाव 388 330 0 718 332 283 0 615
120 120 कासेगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्वाभिमुख पत्रा खोली क्र.2, कुरे वस्ती, कुरेनगर, कासेगाव 301 290 0 591 264 246 0 510
121 121 कासेगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, डोंगरे वस्ती, कासेगाव 560 483 0 1043 502 408 0 910
122 122 कासेगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, बेंद वस्ती, कासेगाव 367 317 0 684 323 289 0 612
123 123 कासेगाव जिल्हा परिषद शाळा, देशमुख वस्ती, कासेगाव 434 382 0 816 350 296 0 646
124 124 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, निकम वस्ती, कासेगांव 291 260 0 551 256 204 0 460
125 125 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मठवस्ती, कासेगांव 413 363 0 776 365 313 0 678
126 126 खर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कौलारू इमारत पश्चिमेकडील खोली क्रं. १, खर्डी 342 322 0 664 299 272 0 571
127 127 खर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कौलारू इमारत पश्चिमकडील खोली क्रं. २, खर्डी 349 306 0 655 284 252 0 536
128 128 खर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत उत्तराभिमुख पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, खर्डी 262 229 0 491 210 182 0 392
129 129 खर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत, उत्तराभिमुख पश्चिम बाजूची खोली क्र.2, खर्डी 461 424 0 885 386 346 0 732
130 130 खर्डी जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत, पश्चिमाभिमुख उत्तरेकडून खोली क्र.1, खर्डी 421 350 0 771 366 295 0 661
131 131 खर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत पश्चिमाभिमुखी उत्तरेकडून खोली नं.2, खर्डी 317 304 0 621 264 260 0 524
132 132 खर्डी जिल्हा परिषद, पश्चिमाभिमुख अंगणवाडी शाळा, खर्डी 394 393 0 787 314 315 0 629
133 133 खर्डी ग्रामपंचायत, पश्चिमाभिमुख व्यायाम शाळा, खर्डी 339 316 0 655 284 270 0 554
134 134 शेटफळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जुनी इमारत, दक्षिण बाजूची खोली, शेटफळ 450 434 0 884 393 357 0 750
135 135 शेटफळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जुनी इमारत पुर्व बाजूची खोली, शेटफळ 218 199 0 417 180 156 0 336
136 136 शेटफळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गांवाबाहेरील नवीन इमारत,ध्वजस्तंभा पाठीमागील दक्षिणकडून खोली, शेटफळ 301 279 0 580 249 228 0 477
137 137 शेटफळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील नवीन इमारत, ध्वजस्तंभामागील उत्तर बाजुची खोली, शेटफळ 376 312 0 688 330 271 0 601
138 138 तनाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्वेकडील बाजूची खोली क्र. 1 तनाळी 461 389 0 850 409 343 0 752
139 139 तनाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिम बाजूची खोली क्र. 1, तनाळी 461 424 0 885 415 364 0 779
140 140 तावशी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत गावठाण पुर्व बाजूची खोली क्र.1, तावशी 687 552 0 1239 570 443 0 1013
141 141 तावशी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत गावठाण पुर्व बाजूची खोली नं.2, तावशी 647 576 0 1223 547 445 0 992
142 142 तावशी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत उत्तर बाजूची पूर्वाभिमुख खोली क्र. 3, तावशी 628 521 0 1149 517 423 0 940
143 143 चिचुंबे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्व बाजूची खोली, चिचुंबे 210 209 0 419 148 155 0 303
144 144 सिध्देवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उत्तराभिमुखी खोली क्र. 1, सिध्देवाडी 446 424 0 870 354 355 0 709
145 145 सिध्देवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, खोली क्र. 2, सिध्देवाडी 476 428 0 904 395 352 0 747
146 146 एकलासपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नविन इमारत दक्षिणेकडून पश्चिमाभिमुख खोली क्र.1, एकलासपूर 378 347 0 725 335 299 0 634
147 147 एकलासपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत दक्षिणेकडून पश्चिमाभिमुख खोली नं.2 334 287 0 621 295 250 0 545
148 148 अनवली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दक्षिणेकडील इमारत पश्चिमेकडून खोली क्र.2, अनवली 608 529 0 1137 500 447 0 947
149 149 अनवली जिल्हा परिषद प्राथमिेक शाळा, दक्षिणेकडील इमारत पूर्वेकडील खोली क्र. 1 अनवली 560 548 0 1108 514 444 0 958
150 150 अनवली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील मुख्य इमारत, अनवली 478 383 0 861 406 335 0 741
151 151 रांझणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, उत्तर बाजूची खोली क्र.1, रांझणी 738 642 0 1380 574 538 0 1112
152 152 रांझणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उत्तर बाजूची खोली क्र. 2, रांझणी 677 623 0 1300 570 504 0 1074
153 153 शिरगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दक्षिण बाजूची खोली, शिरगांव 518 484 0 1002 468 416 0 884
154 154 तरटगांव (कासेगांव) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र. 2, तरटगांव (कासेगांव) 189 161 0 350 167 142 0 309
155 155 महमदाबाद (शेटफळ) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महमदाबाद (शेटफळ) पश्चिम बाजूची खोली नं.1 366 346 0 712 326 271 0 597
156 156 गुंजेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गुंजेंगाव खोली नं.1, 520 484 0 1004 413 374 0 787
157 157 गुंजेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गुंजेगांव, पश्चिम बाजूची खोली नं.1, 517 441 0 958 404 334 0 738
158 158 मारापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मारापूर, खोली नं.1 627 529 0 1156 513 392 0 905
159 159 मारापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मारापूर, पश्चिम बाजूची खोली नं.2 574 503 0 1077 454 357 0 811
160 160 घरनिकी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा घरनिकी, खोली नं.1 707 626 0 1333 553 494 0 1047
161 161 देगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा देगांव, खोली नं.1 377 320 0 697 292 262 0 554
162 162 मल्लेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मल्लेवाडी, पत्र्याची खोली नं.1 472 432 0 904 350 324 0 674
163 163 ढवळस जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पूर्वाभिमूख स्लॅबची नवीन इमारत ढवळस खोली नं.1 408 358 0 766 310 273 0 583
164 164 ढवळस जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दक्षिणाभिमुख स्लॅबची नवीन इमारत ढवळस खोली नं.1 350 335 0 685 272 252 0 524
165 165 धर्मगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा धर्मगांव उत्तराभिमुख खोली नं.1 481 450 0 931 365 343 0 708
166 166 मुढवी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुढवी दक्षिणाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 374 332 0 706 258 183 0 441
167 167 मुढवी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुढवी दक्षिणाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं. 4 355 287 0 642 237 165 0 402
168 168 उचेठाण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उचेठाण उत्तराभिमुख खोली नं.1 588 498 0 1086 458 396 0 854
169 169 बठाण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बठाण पश्चिमाभिमुख खोली नं.1 592 538 0 1130 419 479 0 898
170 170 बठाण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बठाण पश्चिम बाजूची पूर्वाभिमुख खोली नं.1 439 393 0 832 336 301 0 637
171 171 ब्रम्हपूरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ब्रम्हपूरी, उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 375 348 0 723 306 253 0 559
172 172 ब्रम्हपूरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ब्रम्हपूरी, उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.3 357 360 0 717 264 268 0 532
173 173 ब्रम्हपूरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ब्रम्हपूरी, उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.2 637 645 0 1282 472 444 0 916
174 174 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.11 (नवीन इमारत ) 634 656 0 1290 346 352 0 698
175 175 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.46 (नवीन इमारत ) 774 691 0 1465 511 339 0 850
176 176 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.14 (नवीन इमारत ) 674 708 0 1382 405 441 0 846
177 177 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.47 (नवीन इमारत ) 688 637 0 1325 369 375 0 744
178 178 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.२० (नवीन इमारत ) 764 631 0 1395 441 383 0 824
179 179 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा जुनी इमारत,मधली खोली (हॉल) 658 629 1 1288 405 411 0 816
180 180 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा जुनी इमारत,मधल्या खोलीशेजारील खोली नं.6, (हॉल) 742 656 0 1398 425 375 0 800
181 181 मंगळवेढा नगरपालिका शाळा नं.5 मंगळवेढा दक्षिण बाजूची खोली नं.३ भंगी चाळी समोर 504 456 0 960 279 265 0 544
182 182 मंगळवेढा नगरपालिका शाळा नं.5 मंगळवेढा उत्तर बाजूची खोली नं. 2 भंगी चाळी समोर 571 576 0 1147 307 364 0 671
183 183 मंगळवेढा नगरपालिका शाळा नं.5 मंगळवेढा उत्तर बाजूची खोली नं. 4 (अंगणवाडी) भंगी चाळी समोर, 674 606 0 1280 406 359 0 765
184 184 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.2 मंगळवेढा पुर्व बाजूची खोली नं. 1 कोर्टा समोर 704 637 0 1341 475 413 0 888
185 185 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.2 मंगळवेढा पुर्व बाजूची खोली नं. 2 कोर्टा समोर 644 679 0 1323 407 408 0 815
186 186 मंगळवेढा न्यु.इंग्लिश स्कूल मंगळवेढा, पुर्व बाजूची खोली नं.1 (जुनी इमारत) 638 558 0 1196 384 346 0 730
187 187 मंगळवेढा न्यु.इंग्लिश स्कूल मंगळवेढा, पश्चिम बाजूची खोली नं.2 (जुनी इमारत) 660 655 0 1315 387 406 0 793
188 188 मंगळवेढा जवाहरलाल हायस्कूल मंगळवेढा ,पश्चिम बाजूची खोली नं. 5 मंगळवेढा 687 693 0 1380 424 430 0 854
189 189 मंगळवेढा जवाहरलाल हायस्कूल मंगळवेढा,पश्चिम बाजूची खोली नं. 8 मंगळवेढा 653 609 0 1262 357 358 0 715
190 190 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा क्र. 1 उत्तराभिमुख खोली क्र. 5, गणेश बागेसमोर मंगळवेढा 615 665 0 1280 364 396 0 760
191 191 मंगळवेढा जवाहरलाल हायस्कूल मंगळवेढा, पश्चिम बाजूची खोली नं. 11 मंगळवेढा 710 664 0 1374 385 341 0 726
192 192 मंगळवेढा जवाहरलाल हायस्कूल मंगळवेढा,पश्चिम बाजूची खोली नं. 10 मंगळवेढा 366 356 0 722 223 203 0 426
193 193 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.1, खोली नं.2, बँक ऑफ इंडिया जवळ 632 563 0 1195 400 376 0 776
194 194 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.1 खोली नं. 3 गणेश बागेसमोर 683 628 0 1311 428 417 0 845
195 195 मंगळवेढा नगरपालिका उर्दू शाळा नं.2 मधली खोली, गणेश बागेसमोर 649 608 0 1257 408 391 0 799
196 196 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.2 मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं. 1 कोर्टा समोर 718 710 0 1428 399 429 0 828
197 197 मंगळवेढा नगर पालीका मुलांची शाळा नं.3 खोली नं.1 माळी गल्ली, मंगळवेढा 451 440 0 891 329 306 0 635
198 198 मंगळवेढा नगर पालीका मुलांची शाळा नं.3 खोली नं. 2 माळी गल्ली, मंगळवेढा 530 526 0 1056 367 340 0 707
199 199 अकोले जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अकोले खोली नं.1 723 592 0 1315 573 480 0 1053
200 200 शेलेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , शेलेवाडी खोली नं.1 460 415 0 875 396 342 0 738
201 201 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, लक्ष्मीदहिवडी, दक्षिणाभिमुख इमारत पुर्वेकडून खोली नं.3 389 350 0 739 302 266 0 568
202 202 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, लक्ष्मीदहिवडी दक्षिण बाजूची खोली नं.2 303 296 0 599 224 236 0 460
203 203 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लक्ष्मीदहिवडी उत्तर बाजूची खोली नं.2 633 593 0 1226 438 380 0 818
204 204 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लक्ष्मीदहिवडी उत्तरेकडील इमारत, पश्चिम बाजूची खोली नं.1 634 586 0 1220 430 427 0 857
205 205 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लक्ष्मीदहिवडी दक्षिण बाजूची खोली नं.3 624 587 0 1211 449 440 0 889
206 206 आंधळगांव जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा आंधळगांव, पश्चिम बाजूची खोली नं. 5 698 598 0 1296 470 431 0 901
207 207 आंधळगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नवीन इमारत खोली नं. 1 640 577 0 1217 468 425 0 893
208 208 आंधळगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , आंधळगांव पश्चिम बाजूची खोली नं.4 601 533 0 1134 444 398 0 842
209 209 कचरेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , कचरेवाडी दक्षिण बाजूची खोली नं.1 639 574 0 1213 380 365 0 745
210 210 कचरेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , कचरेवाडी उत्तर बाजूची खोली नं.3 632 546 0 1178 419 404 0 823
211 211 मुंढेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मुढेवाडी पुर्वाभिमुख पश्चिमेकडून खोली नं.2 638 591 0 1229 428 383 0 811
212 212 माचणूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, माचणूर स्लॅब इमारत उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली नं.1 507 457 0 964 387 340 0 727
213 213 माचणूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माचणूर, उत्तराभिमुख पूर्वेकडील खोली नं. 1 422 395 0 817 287 273 0 560
214 214 तामदर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तामदर्डी, नवीन पश्चिमाभिमुख षटकोनी इमारत खोली नं.1 492 415 0 907 370 303 0 673
215 215 तांडोर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तांडोर, उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली नं.1 486 439 0 925 376 322 0 698
216 216 सिध्दापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , सिध्दापूर उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 649 512 0 1161 466 382 0 848
217 217 सिध्दापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिध्दापूर, पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं.1 515 439 0 954 386 300 0 686
218 218 सिध्दापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिध्दापूर, पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं.2 412 390 0 802 316 290 0 606
219 219 रहाटेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रहाटेवाडी, पश्चिमाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 420 336 0 756 330 250 0 580
220 220 बोराळे जिल्हा परिषद मुलांची शाळा बोराळे, पश्चिमाभिमुख उत्तरेकडून खोली नं.1 588 531 0 1119 428 391 0 819
221 221 बोराळे जिल्हा परिषद मुलांची शाळा बोराळे, पश्चिमाभिमुख दक्षिणेकडील खोली नं.2 519 480 0 999 368 359 0 727
222 222 बोराळे जिल्हा परिषद मुलांची शाळा बोराळे, नवीन इमारत पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं.1 586 538 0 1124 427 385 0 812
223 223 बोराळे जिल्हा परिषद मुलांची शाळा बोराळे, नवीन इमारत पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं. 2 465 426 0 891 322 283 0 605
224 224 अरळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अरळी, उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 517 455 0 972 405 344 0 749
225 225 अरळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अरळी, उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली नं.3 589 521 0 1110 445 383 0 828
226 226 नंदूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदूर, उत्तराभिमुख पूर्व बाजूची खोली नं.2 587 516 0 1103 382 343 0 725
227 227 नंदूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदूर उत्तराभिमुख पूर्व बाजची खोली नं. 4 581 458 0 1039 348 299 0 647
228 228 नंदूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदूर उत्तराभिमुख पूर्व बाजची खोली नं. 3 656 547 0 1203 382 342 0 724
229 229 डोणज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डोणज पुर्व बाजूची खोली नं.2 621 542 0 1163 423 381 0 804
230 230 डोणज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डोणज पुर्व बाजूची खोली नं.3 536 494 0 1030 359 337 0 696
231 231 डोणज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डोणज मधली खोली 448 437 0 885 329 329 0 658
232 232 भालेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भालेवाडी, स्लॅबची इमारत खोली नं. 2 321 334 0 655 260 254 0 514
233 233 भालेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, भालेवाडी दक्षिणेकडून खोली नं.1 340 351 0 691 260 278 0 538
234 234 फटेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , फटेवाडी खोली नं.1 348 410 0 758 305 273 0 578
235 235 खोमनाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खोमनाळ, पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं.4 416 363 0 779 304 285 0 589
236 236 खोमनाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खोमनाळ, खोली नं. 1 391 341 0 732 308 261 0 569
237 237 हिवरगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , हिवरगांव, पश्चिमेकडील खोली नं.1 581 541 0 1122 419 411 0 830
238 238 डोंगरगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डोगरगाव दक्षिण बाजूची खोली नं.1 565 493 0 1058 423 373 0 796
239 239 डोंगरगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डोंगरगाव,‍ दक्षिणेकडून खोली क्र.1 (नवीन विस्तारीत इमारत) 629 535 0 1164 471 411 0 882
240 240 पाटकळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पाटखळ, पुर्व-पश्चिम नवीन विस्तारीत इमारत उत्तरेकडून खोली क्र.1 414 369 0 783 288 257 0 545
241 241 पाटकळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , पाटकळ उत्तर बाजूची खोली नं.3 311 306 0 617 242 234 0 476
242 242 पाटखळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पाटखळ पुर्व-पश्चिम जूनी इमारत उत्तराभ्रिमुख खोली 602 575 0 1177 456 437 0 893
243 243 गणेशवाडी जिल्हा परिषद प्राथ. शाळा गणेशवाडी दक्षिणेकडील खोली क्र. 1 गणेशवाडी 466 386 0 852 271 264 0 535
244 244 गणेशवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गणेशवाडी, पश्चिमेकडील खोली नं.3 387 315 0 702 266 244 0 510
245 245 लेंडवे चिंचाळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लेंडवे चिंचाळे पश्चिम बाजूची खोली नं.1 597 588 0 1185 481 425 0 906
246 246 लेंडवे चिंचाळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लेंडवे चिंचाळे पुर्व बाजूची खोली नं.1 486 407 0 893 375 318 0 693
247 247 शिरसी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरसी, उत्तरमुखी पूर्वेकडून खोली नं. 2 427 386 0 813 346 300 0 646
248 248 शिरसी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरसी, पुर्वाभिमुखी उत्तरेकडून खोली नं.1 319 287 0 606 234 232 0 466
249 249 गोणेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , गोणेवाडी, जवाहर योजना इमारत खोंली नं.1 655 560 0 1215 443 410 0 853
250 250 गोणेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , गोणेवाडी,पश्चिम बाजूची खोली नं.2 615 549 0 1164 435 419 0 854
251 251 खुपसंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खुपसंगी, नवीन इमारत पूर्वेकडून खोली नं. 1 686 634 0 1320 473 446 0 919
252 252 खुपसंगी अंगणवाडी पुर्वाभिमुख खोली क्र 1 खुपसंगी 711 643 0 1354 500 432 0 932
253 253 जुनोनी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जुनोनी गावाबाहेरील नवीन इमारत पश्चिमेकडून खोली नं. 2 536 462 0 998 367 330 0 697
254 254 मेटकरवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , मेटकरवाडी खोली नं.1 258 225 0 483 202 174 0 376
255 255 हाजापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हाजापूर, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून खोली नं. 3 637 540 0 1177 462 393 0 855
256 256 भाळवणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भाळवणी, दक्षिणोत्तर इमारत, दक्षिणेकडून खोली नं. 2 492 447 0 939 342 329 0 671
257 257 भाळवणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भाळवणी, दक्षिणेात्तर इमारत, दक्षिणेकडून खोली नं. 3 515 466 0 981 373 342 0 715
258 258 तळसंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , तळसंगी उत्तर बाजूची ,खोली नं.1 644 549 0 1193 482 421 0 903
259 259 तळसंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , तळसंगी दक्षिण बाजूची ,खोली नं.1 566 509 0 1075 436 394 0 830
260 260 मरवडे जिल्हा परिषद प्राथमिक मुलींची शाळा मरवडे पुर्व बाजू खेाली नं.1 603 574 0 1177 409 392 0 801
261 261 मरवडे जिल्हा परिषद प्राथमिक मुलींची शाळा मरवडे पश्चिम बाजूची खेाली नं.1 624 579 0 1203 422 415 0 837
262 262 मरवडे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मरवडे, पश्चिम बाजूची खेाली नं.1 562 507 0 1069 426 388 0 814
263 263 मरवडे जिल्हा परिषद प्राथमिक मुलींची शाळा मरवडे पश्चिमाभिमुख उत्तर बाजूची खेाली 602 565 0 1167 425 409 0 834
264 264 लमाणतांडा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लमाणतांडा खोली नं.1 717 574 0 1291 408 376 0 784
265 265 डिकसळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डिकसळ खोली नं.1 242 238 0 480 192 180 0 372
266 266 कागष्ट जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , कागष्ट खोली नं.1 555 497 0 1052 357 317 0 674
267 267 कात्राळ जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा , कात्राळ खोली नं.1 628 508 0 1136 482 380 0 862
268 268 कर्जाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ,कर्जाळ खोली नं.1 266 222 0 488 202 172 0 374
269 269 हुलजंती जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा हुलजंती, उत्तर बाजूची खोली नं.3 596 560 0 1156 370 348 0 718
270 270 हुलजंती जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा हुलजंती , मधली खोली नंबर 5 531 470 0 1001 351 320 0 671
271 271 हुलजंती जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा , हुलजंती पश्चिम बाजूची खोली नं.9 549 518 0 1067 334 325 0 659
272 272 हुलजंती जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा हुलजंती,‍ पश्चिम बाजूची खोली नं.1 582 530 0 1112 380 358 0 738
273 273 माळेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , माळेवाडी खोली नं.1 294 300 0 594 233 197 0 430
274 274 येड्राव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , येड्राव खोली नं.1 411 432 0 843 279 300 0 579
275 275 येड्राव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , येड्राव पश्चिम बाजूची खोली नं.2 340 333 0 673 240 192 0 432
276 276 खवे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , खवे खोली नं.1 501 468 0 969 311 341 0 652
277 277 जित्ती जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , जित्ती खोली नं.1 704 594 0 1298 449 417 0 866
278 278 निंबोणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोणी, पूर्व पश्चिम इमारत, दक्षिणाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 713 590 0 1303 416 410 0 826
279 279 निंबोणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोणी, पूर्व पश्चिम इमारत, दक्षिणाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.2 557 463 0 1020 329 298 0 627
280 280 निंबोणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोणी, दक्षिणेकडील बाजूची उत्तराभिमुख खोली नं. 1 377 371 0 748 187 209 0 396
281 281 सिध्दनकेरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिध्दनकेरी, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडील खोली नं. 1 169 148 0 317 121 116 0 237
282 282 जालीहाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जालीहाळ, दक्षिणाभिमुख स्लॅबची खोली नं. 1 523 422 0 945 379 315 0 694
283 283 जालीहाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जालीहाळ, उत्तरेकडील खोली नं. 1 305 298 0 603 245 236 0 481
284 284 खडकी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा खडकी, उत्तरेकडील बाजूची दक्षिणमुखी षटकोनी खोली 373 313 0 686 279 243 0 522
285 285 खडकी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा खडकी, दक्षिणाभिमुख खोली नं.2 303 304 0 607 221 218 0 439
286 286 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदेश्वर, दक्षिणोत्तर इमारत पुर्वाभिमुख दक्षिणेकडील स्लॅबची खोली नं.1 626 574 0 1200 439 428 0 867
287 287 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदेश्वर, दक्षिणेकडील स्लॅबची खोली नं. 3 586 548 0 1134 384 374 0 758
288 288 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदेश्वर, दक्षिणोत्तर इमारत पुर्वाभिमुख उत्तरेकडील स्लॅबची खोली नं. 3 618 540 0 1158 425 392 0 817
289 289 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदेश्वर, नवीन विस्तारीत इमारत उत्तराभिमुख खोली 520 372 0 892 370 282 0 652
290 290 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथ. शाळा नंदेश्वर पश्चिमाभिमुखी समुहसाधन केंद्राजवळील खोली 422 371 0 793 284 271 0 555
291 291 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, उत्तरेकडील बाजूची पूर्व पश्चिम इमारत पश्चिमेकडील बाजूची खोली नं. 1 735 635 0 1370 508 446 0 954
292 292 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, उत्तरेकडील बाजूची इमारत पश्चिमेकडून खोली नं. 4 652 557 0 1209 424 382 0 806
293 293 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, उत्तरेकडील बाजूची पूर्व पश्चिम इमारत पूर्वेकडील बाजूची खोली नं. 1 426 372 0 798 322 277 0 599
294 294 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, उत्तरेकडील बाजूची पूर्व पश्चिम इमारत पूर्वेकडील बाजूची खोली नं. 3 318 264 0 582 219 214 0 433
295 295 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, दक्षिणेकडील बाजूची पूर्व पश्चिम इमारत पश्चिमेकडून खोली नं. 1 712 600 0 1312 512 442 0 954
296 296 रडडे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रडडें, दक्षिण बाजूची नवीन इमारत उत्तराभिमुख खोली नं. 1 675 564 0 1239 460 361 0 821
297 297 रडडे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रडडें, दक्षिणोत्तर इमारत दक्षिण बाजूची पूर्वाभिमुख खोली नं. 1 659 587 0 1246 419 407 0 826
298 298 रडडे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रडडें, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तर बाजूची पूर्वाभिमुख खोली नं. 1 679 562 0 1241 477 360 0 837
299 299 चिक्कलगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चिक्कलगी, नवीन विस्तारीत इमारत पुर्वाभिमुख खोली क्र.2 542 456 0 998 356 306 0 662
300 300 चिक्कलगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चिक्कलगी, नवीन विस्तारीत इमारत पुर्वाभिमुख खोली क्र.3 485 420 0 905 358 315 0 673
301 301 बावची जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बावची खोली नं.1 698 625 0 1323 522 467 0 989
302 302 पौट जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पौट खोली नं.1 575 460 0 1035 365 297 0 662
303 303 येळगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येळगी खोली नं.1 298 287 0 585 211 203 0 414
304 304 सोडडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मराठी सोडडी, दक्षिणेकडून खोली नं.1 504 442 0 946 345 273 0 618
305 305 सोडडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मराठी सोडडी, दक्षिणेकडील खोली नं. 3 468 410 0 878 346 283 0 629
306 306 शिवणगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिवणगी, उत्तरेची स्लॅबची इमारत पूर्वाभिमूख खोली नं.1 625 553 0 1178 481 434 0 915
307 307 आसबेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आसबेवाडी, खोली नं.1 484 441 0 925 390 362 0 752
308 308 सलगर खुर्द जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा सलगर खुर्द, खोली नं.1 680 613 0 1293 443 414 0 857
309 309 जंगलगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जंगलगी, खोली नं.1 669 595 0 1264 485 401 0 886
310 310 सलगर बु. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सलगर बु., दक्षिण बाजूची खोली नं. 2 640 571 0 1211 429 397 0 826
311 311 सलगर बु. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सलगर बु., दक्षिणेकडून (मधली) खोली नं. 3 561 493 0 1054 402 345 0 747
312 312 सलगर बु. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सलगर बु., उत्तर बाजूची नवीन इमारत खोली नं. 2 622 566 0 1188 404 382 0 786
313 313 लवंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लवंगी, दक्षिण बाजूची खोली नं. 1 720 669 0 1389 489 411 0 900
314 314 लवंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक लवंगी, उत्तर बाजूची खोली नं. 2 531 466 0 997 291 323 0 614
315 315 मारोळी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा मारोळी, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून पत्र्याची खोली नं. 1 389 355 0 744 283 246 0 529
316 316 मारोळी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा मारोळी, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून पत्र्याची खोली नं. 3 418 366 0 784 347 286 0 633
317 317 शिरनांदगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरनांदगी, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून स्लॅबची खोली नं. 1 590 520 0 1110 441 386 0 827
318 318 शिरनांदगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरनांदगी, दक्षिणोत्तर इमारत दक्षिणेकडील स्लॅबची खोली नं. 1 419 373 0 792 309 302 0 611
319 319 हुन्नूर ग्रामपचायंत कार्यालयाच्या पाठीमागील, पुर्वेकडील खोली, हुन्नुर 580 571 0 1151 321 345 0 666
320 320 हुन्नूर ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या उत्तरेकडील मधला गाळा, हुन्नूर 635 581 0 1216 445 415 0 860
321 321 मानेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा मानेवाडी, दक्षिणेकडील बाजूची पूर्वाभिमुख खोली नं. 1 754 656 0 1410 486 454 0 940
322 322 रेवेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा रेवेवाडी, दक्षिण बाजूची नवीन इमारत पूर्वेकडून खोली नं. 1 660 543 0 1203 488 435 0 923
323 323 महमदाबाद (हुन्नूर) जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा महमदाबाद (हुन्नूर) पूर्वपश्चिम इमारत पश्यिमेकडून खोली नं. 2 530 467 0 997 375 360 0 735
324 324 महमदाबाद (हुन्नूर) जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा महमदाबाद (हुन्नूर)पूर्वपश्चिम इमारत पश्चिमेकडून खोली नं.1 500 445 0 945 331 310 0 641
325 325 लोणार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लोणार, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून खोली नं. 3 538 471 0 1009 423 366 0 789
326 326 लोणार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लोणार, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून खोली नं. 1 534 478 0 1012 405 361 0 766
327 327 पडोळकरवाडी जिल्हा परिषद अंगणवाडी पडोळकरवाडी, नवीन इमारत स्लॅबची खोली 202 148 0 350 146 105 0 251
328 328 पडोळकरवाडी ग्रामपंचायत कार्यालय, पडोळकरवाडी 709 558 0 1267 451 405 0 856
173909 159667 3 333579 124794 112827 1 237622_________________________________________________
पंढरपूर लाईव्ह वर जाहिराती देण्यासाठी संपर्क साधावा. 
मुख्य संपादक:- भगवान वानखेडे 
मोबाईल क्र.  8308838111  
_________________________________________________
(ADV.) सांधेदुखीला करा राम राम...फक्त एका महिन्यात
नवजीवन वेदनाहर ऑइल व पावडर
मान दुखी | पाठ दुखी | कंबर दुखी | टाचदुखी | गुढगे दुखी | हातापायाला मुंग्या येणे
💯% फरक नाहीतर पैसे परत
😍आपल्या वडीलधाऱ्यांना द्या आधार पूर्व भेट
आठवड्याचा कोर्स फक्त 445 रुपयांत
घरपोहोच सेवेसाठी व अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा
9145449999 / 9145889999
व्हाट्स अप नंबर: 8888959582
-सोलापूर प्रतिनिधी-
Mallikarjun swami
8644809999 9588488845
-पंढरपूर प्रतिनिधी-
अनिल सेजाळ
8208986840 / 9890896178
-उत्पादक-
नवजीवन ॲग्रो प्रोडक्टस् यशोदानगर, पाईपलाईन रोड, अहमदनगर

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________


_________________________________________________
(ADV.) विसावा मंदिरामागे, इसबावी पंढरपूर येथील दुकानगाळे
 भाड्याने देणे आहेत * रोडटच * सर्वसुविधांनीयुक्त
 * बँकेसाठी, गोडाऊनसाठी उपयुक्त
संपर्क:- ज्ञानेश्‍वर गायकवाड. 9921783909

__________________________________________________________________________________________________


-------------------------------------------------------

पंढरीचे सर्वात आधीचे ई-न्युज वेब चॅनल " पंढरपूर  Live " 

तब्बल 45 लाखांहून अधिक वाचकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेल्या 

पंढरपूर  Live वर आपली, आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या.. इफेक्ट बघा..! 

कार्यालय:- शिवयोगी मंगल भवन, लिंक रोड, पंढरपूर, 

जि. सोलापूर 413304

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे  

उपसंपादक - विजयकुमार गायकवाड 

Whats Up -  8308838111, 7083980165 

Mobile- 8149624977

Mail- livepandharpur@gmail.com

Post a Comment

0 Comments