शिकागो अमेरिकेतील विठ्ठल भक्ताकडून मंदिर समिती अन्नक्षेत्रासाठी 1 लाख रुपयांची देणगी