मुंबई येथील विठ्ठल भक्ताने मंदिर समिती गोशाळेसाठी दिली 2 लाखांची देणगी