PHOTO- सर्व प्रमुख संतांच्या पालख्यांचे वाखरीत आगमन

Pandharpur Live-


पालकमंत्री यांचेकडून पालख्यांचे दर्शन व स्वागत