Samparkश्री. भगवान गणपतराव वानखेडे
(मुख्य संपादक)

(सोशल मिडीया महामित्र, महाराष्ट्र शासन)
(सोलापूर जिल्हाध्यक्ष- पत्रकार संरक्षण समिती)

मोबाईल- 7972287368
Whatsup- 8308838111श्री.विजयकुमार गायकवाड
(उपसंपादक)
मोबाईल-7083980165

मुख्य कार्यालय- शिवयोगी मंगल कार्यालय, देशमुख पेट्रोल पंपामागे, लिंक रोड, 
श्रीक्षेत्र पंढरपूर, जि.सोलापूर (महाराष्ट्र) ४१३३०४

ई-मेल- livepandharpur@gmail.com